Modificării contului bancar

Scrisoare Informativă!

Prin prezenta, CA "Klassika Asigurări" S.A., în persoana administratorului
special Iutiș Stela vă informează în privința modificării contului bancar care va
llilizat pentru activitatea curentă a companiei. Solicităm ca toate operațiunile
bancare să fie transferate la următoarele rechizite bancare:

IBAN: MD66ML000000002251209672
BC 'Moldindconbank' SA fiI. ' Centru' Chișinău
MOLDMD2X309


Vă mulțumim anticipat!

Modificării contului bancar