Asigurarea medicala peste hotare - Klassika Asigurari

Asigurarea medicală peste hotare

Polița internațională de asigurare CA "Klassika Asigurări" SА Vă va ajuta la soluționarea problemelor de sănătate ce pot  surveni în timpul călătoriei, precum și de a evita cheltuielile suplimentare neprevăzute.

Chiar și departe de casă CA "Klassika Asigurări" SА Vă va acorda protecția necesară în orice situație. Deservirea clienților CA "Klassika Asigurări" SА în toată lumea se realizează de către operatori lideri în acordarea serviciilor medicale în lume:

 • Online Assist
 • Smile Sevice Assistance 
 • Nova Assistance (Hizir International Assistance)

Cum funcționează protecția de asigurare?

CA "Klassika Asigurări" SА Va achita cheltuielile legate de adresarea Asiguratului (Persoanei asigurate) în afara ţării traiului permanent după asistenţă medicală în caz de îmbolnăvire acută, care pune în pericol viaţă Asiguratului şi necesită asistenţă medicală de urgenţă, dereglarea sănătăţii (traumatisme) ca urmare a unui accident, precum şi decesul Persoanei asigurate, care s-a produs în afara ţării traiului permanent în perioada de acţiune a contractului de asigurare inclusiv:

 • transportarea Persoanei asigurate la cel mai apropiat punct de asistenţă medicală urgentă;
 • aflarea în staţionar;
 • costul medicamentelor şi materialului de pansament;
 • roenghenoscopia;
 • reanimarea, intervenţiile chirurgicale, inclusiv asistarea, anestezia şi utilizarea sălii de operaţii;
 • cheltuielile de însoţire a Persoanei asigurate în cazul în care această însoţire este necesară sub aspect medical;
 • cheltuielile de transportare a corpului neînsuflețit al Persoanei asigurate. 

Este suficient doar să apelați numărul centrului de acordare a asistenței indicat în polița de asigurare.

Costul poliței de asigurare depinde de:

 • suma asigurată;
 • riscuri asigurate;
 • perioada de ședere în străinătate;
 • țara de vizită;
 • vîrsta persoanei asigurate.

Asigurătorul poate aplica coeficienţi de majorare sau reducere a primei de asigurare în
dependenţă de gradul de risc şi alţi factori specificaţi în Condiţiile de asigurare

Plata despăgubirii de asigurare:

Asigurătorul achită despăgubiri de asigurare după ce îi sunt prezentate facturile în original şi alte documente, ce confirm prestarea serviciilor medicale. Plata despăgubirilor se efectuează conform unei din următoarele variante:

 • prin plata de către Asigurător, a conturilor prezentate de Compania de Asistența pentru compensarea cheltuielilor, care au avut loc în legătură cu cazul de asigurare, în conformitate cu condiţiile şi procedurile prevăzute de contractul încheiat între părţi;
 • prin rambursarea cheltuielilor suportate de către Asigurat (Persoana asigurată) în legătură cu un anumit caz de asigurare, în cazul în care Persoana asigurată, cu acordul prealabil al Companiei de Asistența (Asigurător), a achitat serviciile din contul său.