Asigurarea facultativă de sănătate - Klassika Asigurari

Asigurarea facultativă de sănătate

Este important să ne asigurăm că putem, oricând dorim sau este necesar, să apelăm la un furnizor de servicii medicale de înaltă calitate.

CA „Klassika Asigurări” SA Vă propune încheierea unui contract de asigurare facultativă de sănătate pentru cele mai frecvente riscuri ce pot surveni în viaţa şi activitatea oricărei persoane oferind şi o serie de avantaje în următoarele condiţii:

Perioada de asigurare:

 • Poliţa de asigurare se încheie pe un an întreg de asigurare (12 luni de la momentul emiterii poliţei)
 • Acoperirea riscului încetează pentru asigurat în momentul în care acesta îşi pierde calitatea de angajat al Contractantului (în cazul încheierii contractului de asigurare cu persoana juridică).

Riscuri asigurate:

Asigurătorul, în corespundere cu Condiţiile de asigurare valabile, oferă persoanei asigurate protecţie de asigurare de riscuri principale:

 • Dereglarea sănătăţii ca urmare a îmbolnăvirii subite, acute;
 • Dereglarea sănătăţii ca urmare a accidentului soldat cu traumatism sau leziuni corporale
 • Dereglarea sănătăţii ca urmare a agravării maladiei cronice;
 • Dereglarea sănătăţii ca urmare a survenirii stării sau afecţiunii, care necesită asistenţă medicală.

Parteneri - Furnizori de servicii medicale:

 • ÎMSP Spitalul Republican al ACSR;
 • ÎMSP Policlinica ACSR;
 • Centrele Medicale Consultativ Diagnostice Private (Medpark, Centrul de Diagnostic German);
 • ÎMSP AMT "CENTRU";
 • CSF “GALAXIA”;
 • ÎMSP Spitalul Municipal Sf. Treime
 • ÎMSP “Centrul Național Științifico-Practic Medicină de Urgență”
 • ÎMSP Spitalul Clinic Republican și Policlinica SCR;
 • ÎMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală;
 • Alte instituții medicale. 

Suma asigurată și prima de asigurare:

Suma asigurată este exprimată în monedă națională sau valută forte și negociată în momentul încheierii Contractului de asigurare.

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să plătească Asigurătorului. Prima de asigurare se calculează în baza tarifului de asigurare, valabil la momentul încheierii Contractului.

Mărimea primei de asigurare calculată pentru protecţia de riscuri principale şi riscuri auxiliare poate fi majorată prin aplicarea coeficienţilor de majorare în cazul asigurării persoanelor încadrate în activităţi cu risc sporit, cu  deficienţelor de sănătate sau vîrstnici.

Plata despăgubirii de asigurare:

Asigurătorul, după expertiza documentelor prezentate, în baza deciziei privind reglementarea reclamaţiei de despăgubire achită costul cheltuielilor medicale suportate de Asigurat  în limita sumei de asigurare (sau a soldului acesteia) stabilite în Poliţa de asigurare remisă Asiguratului.

În cazul în care Asiguratul a fost deservit în instituţia medico-sanitară publică sau în centrul medical privat Asigurătorul achită instituţiei medicale respective.