Asigurarea facultativă contra accidente - Klassika Asigurari

Asigurarea facultativă contra accidente

Accident, evenimentul subit (întâmplător), generat de un factor mecanic sau chimic, provenit din afară şi fără voinţa Asiguratului, care are ca efect vătămarea corporală, detectabilă din punct de vedere medical, dizabilitatea (invaliditatea) sau decesul Asiguratului.

Asigurarea facultativă de accidente se adresează persoanelor fizice cît și persoanelor juridice. Scopul încheierii unei astfel de asigurări este atât de a oferi protecţie financiară propriilor angajaţi sau familiilor acestora pentru urmările nedorite ale accidentelor cât şi pentru motivarea şi fidelizarea acestora.
Asigurarea de accidente acoperă pierderile financiare pe care angajaţii sau familiile acestora le pot suferi în urma unui accident, ale cărui urmări pot fi chiar decesul sau invaliditatea permanentă.

Riscuri asigurate :

 • Decesul Asiguratului din  cauza accidentului suportat
 • Dizabilitatea (invaliditatea)  survenită din  cauza accidentului suportat
 • Vătămarea corporală, (traumatisme) din accident, inclusiv accidente de muncă

Extinderea teritorială:

Asigurarea facultativă de accidente este valabilă atât în teritoriul Republicii Moldova, cât şi peste hotarele acesteia.

Suma asigurată și prima de asigurare:

Suma asigurată este exprimată în monedă națională sau valută forte și negociată în momentul încheierii Contractului de asigurare.

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să plătească Asigurătorului. Prima de asigurare se calculează în baza tarifului de asigurare, valabil la momentul încheierii Contractului.

Valoarea primei de asigurare calculate în baza tarifului de asigurare, depinde de:

 • valoarea sumei asigurate;
 • cumularea riscului asigurat ;
 • termenul de acțiune a protecției (24/24 sau mai puțin);
 • perioada de asigurare (anual/ subanual);
 • teritoriul de acțiune a protecției de asiguarre;
 • condiţiile nocive de muncă;
 • practicarea sportului;
 • stagiul de asigurare;
 • aplicarea coeficienților de corectare.

Plata despăgubirii de asigurare:

Asigurătorul acorda Asiguratului sau Beneficiarului asigurării despăgubiri financiare, în limitele sumei asigurate stipulate în contractul de asigurare încheiat și conform “Tabelei Indemnizaţiilor de asigurare pentru leziuni corporale (traumatisme) în asigurări de persoane“ și “Tabelei gradelor de dizabilitate (invaliditate) “.