Asigurarea roadei culturilor agricole - Klassika Asigurari

Asigurarea subvenționată a recoltei culturilor agricole

Protecţia de asigurare se acordă pentru toate culturile agricole incluse în Hotărîrea anuală a Guvernului Republicii Moldova, care stabileşte lista culturilor şi a riscurilor supuse subvenţionării primelor de asigurare.

Riscurile asigurate:

  • secetă excesivă; 
  • căderi de grindină;
  • scăderea temperaturilor sub nivelul biologic de rezistenţă a plantelor;
  • spălarea semănăturilor agricole;
  • furtuni de praf (suflarea semănăturilor);

Termenii de asigurare a culturilor agricole

Perioada de asigurare este reglementată de legea menţionată, de contractul de asigurare în dependenţă de cultura asigurată şi de riscurile incluse în asigurare.
Perioada de asigurare se finalizează din momentul recoltării culturilor agricole asigurate sau în alţi termeni stipulaţi în contract.

Suma de asigurare

Suma de asigurare (costul recoltei culturilor agricole) se stabileşte prin înţelegerea dintre părţi, în dependenţă de productivitatea culturilor, de îndeplinirea tuturor cerinţelor tehnologice, suprafeţei culturii şi costul producţiei respective.

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabileşte de Asigurător în conformitate cu tarifele de bază pentru fiecare cultură, în dependenţă de riscul asigurat şi probabilitatea producerii lui. Tariful de asigurare, după coordonarea lui cu Asiguratul, se utilizează la calcularea primei de asigurare.

Constatarea şi calcularea pagubelor la asigurarea culturilor agricole

După primirea avizului cu privire la producerea riscului asigurat, se formează o comisie cu participarea obligatorie a reprezentantului Asigurătorului, Direcţiei raionale agricultură şi industrie alimentară, Departamentului Situaţii Excepţionale şi a Asiguratului. Comisia stabileşte nivelul de influenţă a riscului asigurat asupra recoltei culturii afectate după o metodă stabilită.
Dacă evaluarea pagubei este imposibilă la moment, atunci în act se indică următorul termen, de regulă el coincide cu recoltarea culturii agricole.
Calcularea definitivă şi plata despăgubirilor de asigurare se efectuează după finalizarea recoltării.
Plata despăgubirilor de asigurare produse de temperaturile joase, furtunile de praf şi spălarea semănăturilor se efectuează pe suprafeţele afectate, imediat după perfectarea actului de constatare a pagubelor.