Asigurarea plantatiilor multianuale - Klassika Asigurari

Asigurarea subvenționată a plantațiilor multianuale

În temeiul cererii depuse de Asigurat, poate fi acordată protecţie de asigurare pentru plantaţiile de vii, livezi, plantele etero-oleaginoase şi alte plantaţii, pepiniere pomicole şi viticole, de distrugere sau deteriorare în urma:

  • grindinii; 
  • îngheţurilor de iarnă.

Suma asigurată

  • pentru plantaţiile tinere (pînă la rod), suma asigurată se stabileşte în dependenţă de valoarea cheltuielilor de plantare şi întreţinere pînă la momentul asigurării;
  • pentru plantaţiile pe rod – in dependenţă de valoarea de restanță.

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabileşte de Asigurător în conformitate cu tarifele de bază şi în dependenţă de riscul asigurat şi probabilitatea producerii lui în fiecare caz concret. Tariful de asigurare, după coordonarea lui cu Asiguratul se include în contractul de asigurare şi se utilizează la calcularea primei de asigurare.

Constatarea şi calcularea pagubelor la asigurarea plantaţiilor multianuale

După primirea înştiinţării cu privire la pieirea părţii aeriene (subterane) sau a ambelor părţi ale plantaţiilor multianuale (pepinierei) pe toată suprafaţa sau o parte a ei, se formează o comisie cu participarea obligatorie a reprezentantului Asigurătorului, Direcţiei raionale agricultură şi industrie alimentară şi a Asiguratului, care perfectează "Actul primar de pieire a plantaţiilor multianuale" de modelul stabilit. În act se indică perioada şi măsurile ce urmează a fi executate de către Asigurat.
După executarea măsurilor prevăzute în act, ce ţin de restabilirea sau defrişarea plantaţiilor, Asigurătorul efectuează calcularea şi plata despăgubirilor de asigurare.

Notă:

  • 1. În caz că au pierit mai mult de 70% de pomi (tufe), astfel de plantaţii se defrişează cu achitarea deplină a despăgubirilor în conformitate cu condiţiile contractului de asigurare.
  • 2. Dacă au pierit o parte din pomi (tufe), suprafaţa afectată se restabileşte şi se plătesc despăgubiri de asigurare în conformitate cu numărul lor pieriţi.