Asigurarea animalelor si pasarilor - Klassika Asigurari

Asigurarea subvenționată a animalelor și a păsărilor domestice

(Asigurarea se efectuează pentru întreprinderile industriale)

Se asigură: bovinele, animalele de lucru (caii şi măgarii), suinele (porcii), ovinele (oile, caprele), păsările, peştii, albinele.

Riscurile asigurate

Asigurarea facultativă a animalelor (păsărilor) se efectuează în caz de pieire sau sacrificare (în caz de necesitate) în rezultatul:

  • bolilor;
  • calamităţilor naturale;
  • accidentelor;
  • suplimentar - de furt. 

Modalitatea de încheiere a contractelor de asigurare. După prezentarea de către Asigurat a cererii de asigurare a animalelor sau păsărilor se examinează starea animalelor sau păsărilor, evidenţa lor, organizarea deservirii zooveterinare. Ulterior se negociază încheierea contractului de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a şeptelului de animale (păsări) se stabileşte de părţile contractante:

  • prin evidenţa individuală a animalelor (existenţa numeraţiei individuale), luînd în consideraţie preţurile animalelor indicate de către Asigurat în cerere şi coordonate cu Asigurătorul;
  • în caz de evidenţă pe grupe a animalelor (păsărilor), luînd în consideraţie preţurile la carne ce s-au format pe piaţa locală şi masa medie a unui animal (pasăre) din grupa respectivă.

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabileşte de Asigurător în conformitate cu tarifele de bază şi în dependenţă de riscul asigurat şi probabilitatea producerii lui în fiecare caz concret. Tariful de asigurare după coordonarea lui cu Asiguratul, se include în contractul de asigurare şi se utilizează la calcularea primei de asigurare.

Constatarea şi calcularea pagubelor la asigurarea animalelor şi păsărilor

După primirea înştiinţării cu privire la producerea riscului asigurat, comisia cu participarea Asiguratului reprezentantului direcţiei raionale agricultură şi industrie alimentară şi a reprezentantului Serviciului veterinar de stat perfectează actul de constatare a pagubelor.Calculul şi plata despăgubirilor de asigurare se efectuează în conformitate cu cerinţele contractului de asigurare.Dacă este necesară sacrificarea, costul cărnii care poate fi utilizată în alimentaţie, se exclude din suma despăgubirilor de asigurare.