Asigurari de bunuri in tranzit CARGO - Klassika Asigurari

Asigurări de bunuri în tranzit CARGO

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de transportarea încărcăturii, care îi aparține sau care i-a fost transmisă sub răspundere.

În baza contractului de asigurare Asigurătorul se obligă să compenseze Asiguratului (Beneficiarului) paguba în caz de deteriorare sau pierdere a bunurilor tranpotate, la producerea cazurilor asigurate pentru următoarele tipuri de riscuri:

«Cu răspundere pentru toate riscurile»

Conform contractului de asigurare încheiat prin aceste riscuri se compensează următoarele cazuri asigurate:

Paguba provocată prin deteriorarea sau distrugerea totală sau parțială a încărcăturii sau a unei părți a ei, ce s-a produs din orice cauză.

pierderile, cheltuielile pentru avaria generală.

Toate cheltuielile necesare și raționale operate pentru salvarea încărcăturii, precum și pentru minimizarea pagubelor și stabilirea mărimii lui, dacă prejudiciul este recuperat conform condițiilor de asigurare.

«Cu răspundere pentru avaria particulară»

Contractul de asigurare încheiat cu această condiție acoperă următoarele riscuri:

Paguba cauzată prin deteriorarea sau distrugerea totală sau parțială a încărcăturii provocată de foc, fulger sau lovitură de trăsnet, furtună, vârtej sau altor calamități naturale, exploziei, naufragiu sau tamponării mijloacelor de transport sau aparatelor de zbor între ele sau lovirii lor de obiecte mobile sau imobile, așezării navei pe un banc, prăbușirii podurilor, deteriorării navei cu gheață, precum și în urma măsurilor întreprinse pentru salvarea încărcăturii sau stingerea incendiului;

Paguba cauzată prin dispariția fără urmă a  mijlocului de transport;

Paguba cauzată prin deteriorarea sau distrugerea deplină sau parțială a încărcăturii în urma accidentelor produse în timpul transportării, la încărcare, depozitare, descărcarea încărcăturilor și alimentarea mijlocului de transport cu combustibil și la oricare alte operațiuni tehnologice necesare.

«Fără răspundere pentru deteriorări, cu excepția cazurilor de naufragiu»

Conform contractului de asigurare, încheiat pentru acoperirea acestui risc, sunt compensate numai pagubele cauzate prin distrugerea sau deteriorarea deplină sau parțială a încărcăturii asigurate și pentru deteriorarea încărcăturii numai în rezultatul distrugerii depline a mijlocului de transport, inclusiv pagubele, cheltuielile și cotele pe avaria generală, raportate la marfă.

Pentru încheierea contractului Asiguratul sa înştiinţeze Asigurătorul despre toate circumstanţele esenţiale pentru determinarea gradului de risc

Cere trebuie să conțină următoarele date:

 •   a) denumirea Asiguratului;
 •   b) denumirea exactă a încărcăturii;
 •   c) tipul ambalajului;
 •   d) numărul de locuri pentru întreaga încărcătură;
 •   e) numărul de locuri dintr-o unitate de transport;
 •   f) greutatea totală a încărcăturii transportate;
 •   g) tipul de transport (la transportarea pe cale maritimă - denumirea, data fabricării, steagul și tonajul vasului);
 •   h) cui aparține transportul;
 •   i) modul de transportare a încărcăturii (grămadă, în vrac, cisternă; la transportarea pe cale maritimă -- în cală sau pe punte);
 •   j) punctul de expediere a încărcăturii;
 •   k) punctul de transbordare sau reîncărcare a încărcăturii;
 •   l) punctul de destinație a încărcăturii;
 •   m) data expedierii încărcăturii;
 •   n) termenul de asigurare;
 •   o) valoarea de asigurare a încărcăturii;
 •   p) numărul și data bonului de livrare;
 •   r) traseul de transportare.

Cotele tarifare se stabilesc în dependenţă de categoria bunurilor, gradul riscurilor şi alţi factori.