Asigurarea bunurilor de incendiu si alte pericole

Asigurarea bunurilor de incendiu si alte pericole

Asigurare facultativă a bunurilor de incendiu și alte pericole are ca obiect de asigurare interesele patrimoniale ale Asiguratului, care deține bunuri în proprietate. Pot fi asigurate următoarele bunuri: clădiri, construcții, edificii, diverse mașini și utilaje, utilaj de tehnică electronică, de multiplicare, de calcul; diverse mecanisme, materie primă și materiale, mărfuri de la depozit și încăperi comerciale, producție finită, finisajul încăperilor și alte bunuri conform circuitului civil.

Bunurile sunt asigurate pentru următoarele tipuri de riscuri principale:

  • a."Incendiu" (pachetul deplin), inclusiv: lovitură de trăsnet; avarierea rețelei electrice; explozie și incendiere. Prin această grupă de risc se subînțelege apariția posibilă a pagubei în rezultatul acțiunii focului, capabil să se auto-extindă în afara locurilor prevăzute special pentru aprinderea și menținerea lui, precum și prejudiciul cauzat de produsele arderii și măsurile anti-incendiare, aplicate în scopul prevenirii extinderii de mai departe a focului.
  • b."Inundație" (pachetul deplin), inclusiv: revărsarea apei; ape subterane (freatice); avarierea apeductului; avarierea rețelei de canalizare; avarierea rețelei de încălzire; pătrunderea apei din încăperile vecine. Prin această grupă de risc se subînțelege apariția posibilă a pagubei în rezultatul acțiunii apei - deteriorarea sau pieirea (pierderea) bunurilor asigurate în rezultatul avariilor neprevăzute ale sistemelor de apeduct, canalizare, de încălzire, anti-incendiare sau a altor sisteme hidraulice, pătrunderii apei sau a altor lichide din încăperile învecinate, declanșării sistemelor anti-incendiare (atunci când nu este legată de necesitatea declanșării acestora), în lipsa legăturii cauzale directe cu acțiunile Asiguratului.
  • c."Deteriorare" (pachetul deplin) - prin această grupă de risc se subînțelege apariția posibilă a pagubei în rezultatul influenței neașteptate și neprevăzute a forțelor fizice inopinate, din care: furtună, uragan, taifun, vârtej; cutremur de pământ; surparea solului; explozie; căderea obiectelor zburătoare.
  • d."Acțiuni ilegale ale terțelor persoane" (pachetul deplin), inclusiv: huliganism, vandalism; furt; jaf, tâlhărie.

Cotele tarifare se stabilesc în dependență de categoria bunurilor, tipul și gradul riscurilor, caracterul activității Asiguratului și alți factori.

Despăgubirea de asigurare se plătește, prin virament sau în numerar, în limitele sumei asigurate pentru fiecare obiect asigurat.

Nu sunt despăgubite prejudiciile cauzate de acțiuni militare, de instituirea stării de război sau a stării excepționale, de dezordini în masă, de acțiune a energiei nucleare, de contaminare chimică sau biologică, de arestarea sau confiscarea bunurilor asigurate.