Asigurare auto RCA in Moldova - Klassika Asigurari

Asigurare RCA in Moldova

RCA – este asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Contractul RCA se încheie în conformitate cu cerinţele Legii Nr. 414- XVI din 22.12.2006 „cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”.

Conducătorul auto şi proprietarul mijlocului de transport poartă răspundere pentru prejudiciul ce poate fi adus terţelor persoane în rezultatul exploatării mijlocului de transport.

Pentru a vă proteja interesele în caz de accident rutier, produs inclusiv şi din vina Dumneavoastră, trebuie să încheiaţi un contract de asigurare RCA.

Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a posesorului şi utilizatorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.

Cazul asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:

  • a) atît în timpul deplasării, cît şi în timpul staţionării autovehiculului;
  • b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;
  • c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
  • d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
  • e) la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.

Drept caz asigurat se recunoaşte începutul răspunderii civile a asiguratului, persoanelor indicate în contract, riscul răspunderii cărora este asigurat în baza contractului de asigurare RCA, pentru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi bunurilor persoanelor păgubite în urma exploatării mijlocului de transport, care atrage după sine obligaţia asigurătorului de a plăti despăgubirea de asigurare. Prejudiciul adus bunurilor ce aparţin persoanei vinovate în cauzarea prejudiciului nu se compensează.
La survenirea cazului asigurat din vina asiguratului, poliţa RCA va acţiona la despăgubirea prejudiciului persoanelor cărora le-au fost pricinuite prejudicii, iar persoanei asigurate nu i se vor despăgubi daunele. RCA – este asigurarea răspunderii persoanei asigurate conform contractului, dar nu al mijlocului de transport. Prezenţa poliţei de asigurare RCA – este doar garanţia achitării de către compania de asigurări a compensaţiei de despăgubire terţelor persoane cărora le-au fost pricinuit prejudiciu.

Cât costă poliţa?

Preţul poliţei de asigurare RCA depinde de capacitatea cilindrică a motorului, vârsta mijlocului de transport, stagiul conducătorului auto şi alţi parametri (Tarifele sunt aprobate de Guvernul Republicii Moldova).