Asigurare Carte Verde in Moldova - Klassika Asigurari

Asigurare Carte Verde in Moldova

„Carte Verde” este o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto a proprietarilor de autovehicule, recunoscută în multe țări ale lumii. Traversarea cu autovehiculul a frontierei majorității țărilor străine presupune posesia obligatorie a certificatului „Carte Verde”. Țările, membre ale sistemului „Carte Verde”, recunosc reciproc contractele de asigurare subscrise de către una din țări și garantează recuperarea pagubelor părții păgubite în cazul producerii accidentului rutier peste hotare.

Obiect al asigurării „Carte Verde” îl constituie interesele patrimoniale ale posesorului şi utilizatorului de autovehicul legate cu obligația acestora de a compensa pagubele, cauzate terțelor persoane, produse în urma accidentului de autovehicul (caz asigurat) în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.

Riscurile acoperite:

Provocarea pagubelor materiale sau vătămărilor corporale terțelor persoane în urma unui accident de autovehicul.

Limita responsabilității corespunde condițiilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto din țara în care a avut loc cazul asigurat.

Tariful de asigurare variază în dependență de categoria mijlocului de transport, perioada de asigurare și teritorialitatea acoperirii.

Certificatul de asigurare „Carte Verde” poate fi încheiat pentru orice tip de mijloc de transport: autoturism, microbuz, autobuz, autocamion, remorcă, motocicletă.

Teritoriul de acoperire a Certificatului de asigurare „Carte Verde” se împarte în 3 zone:

  • Zona 1: Ucraina, Belorusia;
  • Zona 2: Ucraina, Belorusia și Rusia;
  • Zona 3: toate țările-membre ale sistemului „Carte Verde” (statele europene).

Perioada de asigurare:

Contractul de asigurare poate fi încheiat pe o perioadă de la 15 zile până la 1 an.

Avantajele Certificatului de asigurare „Carte Verde”:

  • Posibilitatea călătoriei cu autovehiculul peste hotarele țării;
  • Posibilitatea garantării siguranței financiare și a răspunderii față de persoanele terțe, a asiguratului, în cazul producerii unui accident pe teritoriul țării-membre a sistemului „Carte Verde”.

Acțiuni întreprinse la survenirea cazului asigurat

Dacă în momentul aflării pe teritoriul țării, în care Certificatul de asigurare „Carte Verde” este valabil, prin utilizarea mijlocului de transport, dumneavoastră cauzați un prejudiciu, atunci trebuie să:

  • chemați poliția la locul producerii accidentului;
  • prezentați poliției Certificatul de asigurare „Carte Verde”.

Dacă dumneavoastră sunteți păgubit, în acest caz, regularizarea daunei (cu condiția obligatorie de anunțare a poliției la locul producerii accidentului) se desfășoare astfel:

  • dacă persoana vinovată în producerea accidentului este rezident al țării în care a avut loc cazul asigurat, atunci regularizarea daunei este efectuată de către Compania de Asigurări, care a asigurat răspunderea civilă auto a persoanei vinovate în producerea accidentului;
  • dacă persoana vinovată în producerea accidentului este nerezidentă a țării în care a avut loc accidental, atunci regularizarea daunei se desfășoară de către Biroul „Carte Verde” din țara în care a avut loc accidentul.