Asigurarea obligatorie de raspundere civila

Asigurarea răspunderii transportatorilor față de călători

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor se aplică la transportarea organizată a călătorilor cu transportul aerian, auto, feroviar și fluvial și nu se extinde asupra transportatorilor care efectuează transportarea călătorilor:

  • cu transportul auto urban, inclusiv cu taximetrele și transportul electric;
  • cu transportul auto suburban, cu bacul, precum si cu transportul fluvial pe traseele pentru plimbări și excursii.

Transportatorii sunt obligați să încheie anual cu asigurătorii contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători. Contractul de asigurare se încheie pînă la obținerea licenței de efectuare a transportărilor de pasageri.

Obiect al asigurării este răspunderea civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieții, sănătății și bunurilor călătorilor.

Subiect al asigurării poate fi persoana juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, ori persoana fizică care, în baza licenței, obținute în ordinea cuvenită, efectuează transportarea organizată a călătorilor cu transport aerian, auto, feroviar și fluvial și a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă faţă de călători.

Prima de asigurare se stabilește în cuantum de pînă la 1% din suma volumului anual de transportare a călătorilor. Procedura şi termenele depunerii primelor de asigurare se stabilesc în contractul de asigurare.

Limitele răspunderii asiguratorului:

In cazul vătămării corporale sau decesului călătorului în urma accidentului în transport, despăgubirea de asigurare se plătește în marimea prejudiciului efectiv cauzat, confirmat de organele competente și de documentele privind cheltuielile suportate de victima sau de reprezentanții ei, limitată la un plafon egal cu echivalentul a 10000 de dolari S.U.A. (la data survenirii efective a cazului asigurat), indiferent de tipul mijlocului de transport.

Despăgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vătămarea corporală sau decesul victimei va include:

  • 1. cîștigul ratat în timpul perioadei de incapacitate temporară de muncă, dar nu mai mult decît echivalentul a 20 de dolari S.U.A. pentru fiecare zi de incapacitate de muncă;
  • 2. cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare și îngrijire, confirmate de avizul instituției medicale, precum și cheltuielile de transport ale victimei și, după caz, ale persoanei care o însoțește;
  • 3. în cazul invalidității, în afară de plățile prevăzute la p.1) și 2), cîștigul ratat în toată perioada invalidității calculat după metodica aplicată în organele de asigurare socială;
  • 4. cheltuielile de funeralii.
  • 5. partea cîștigului de care, în cazul decesului victimei, au fost lipsite persoanele inapte de muncă întreținute de ea sau avînd dreptul la întreținerea ei.

Durata protecţiei prin asigurare:

Despăgubirea de asigurare se acordă pentru prejudiciul cauzat călătorilor din momentul îmbarcării lor în mijlocul de transport la stația de plecare și pînă la momentul coborîrii din mijlocul de transport la stația terminus, inclusiv transbordările pe ruta.

Persoanele care au dreptul la despăgubire de asigurare:

  • călătorii care efectuează călătorii în baza documentului de călătorie;
  • călătorii care efectuează călătorii fără achitare în baza legitimației sau a altor documente, eliberate în conformitate cu legislația, care le autentifică dreptul la călătorie.

Plata despăgubirii de asigurare:

Despăgubirea de asigurare se plătește în cuantumul valorii reale al prejudiciului cauzat călătorului în temeiul actului asupra accidentului în transport întocmit de organele care efectuează controlul asupra securității circulației, certificatului eliberat de organizația autorizată să confirme decesul sau să determine gradul de vătămare corporală, precum și în temeiul documentelor care confirmă cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare și îngrijire in legătură cu cazul asigurat.