Indicatori financiari 2014

Bilanțul contabil 2014

 

Raport de profit, pierdere și rezultatul global 2014

 

Raportul auditorului 2014