Indicatori financiari 2011

Raport a declarației financiare 2011

 

Bilanțul contabil 2011

Raportu Auditorului 2011