Asigurare auto in Moldova online - RCA, Carte Verde, Medicala 

Asigurare rca in Moldova online

RCA – este asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Contractul de asigurare RCA se încheie în conformitate cu cerinţele Legii Nr. 414- XVI din 22.12.2006 „cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”.

Conducătorul auto şi proprietarul mijlocului de transport poartă răspundere pentru prejudiciul ce poate fi adus terţelor persoane în rezultatul exploatării mijlocului de transport.

Pentru a vă proteja interesele în caz de accident rutier, produs inclusiv şi din vina Dumneavoastră, trebuie să încheiaţi un contract de asigurare RCA.

Asigurare CASCO in Moldova online

Asigurarea CASCO oferită de C.A. „Klassika Asigurări”  — este în primul rînd, garanţia liniştii Dvs. Acest tip de asigurare prevede asigurarea autovehiculului Dumneavoastă în cazul producerii unui eveniment ca: lovire, ciocnire, răsturnare, zgârîere, furtul total sau parţial (al unor părţi componente), dar şi pagubele provocate în urma tentativei de furt (de exemplu: spargerea geamurilor, deteriorarea unor părţi componente). Asigurarea CASCO se încheie numai pentru riscurile prevăzute în Condiţiile de Asigurare Facultativă a Unităţilor de Transport.

Dacă doriți să evitați riscurile asociate cu utomobilul dvs., trebuie să încheiaţi un contract de asigurare CASCO.

Asigurare Carte Verde in Moldova online

„Carte Verde” este o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto a proprietarilor de autovehicule, recunoscută în multe țări ale lumii. Traversarea cu autovehiculul a frontierei majorității țărilor străine presupune posesia obligatorie a certificatului „Carte Verde”. Țările, membre ale sistemului „Carte Verde”, recunosc reciproc contractele de asigurare subscrise de către una din țări și garantează recuperarea pagubelor părții păgubite în cazul producerii accidentului rutier peste hotare.

Obiect al asigurării „Carte Verde” îl constituie interesele patrimoniale ale posesorului şi utilizatorului de autovehicul legate cu obligația acestora de a compensa pagubele, cauzate terțelor persoane, produse în urma accidentului de autovehicul (caz asigurat) în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării. Pentru a călători în afara Republicii Moldova, este necesar încheiaţi un contract de asigurare Carte Verde.

Asigurare medicala online

Asigurare medicala peste hotare

Polița internațională de asigurare CA "Klassika Asigurări" SА Vă va ajuta la soluționarea problemelor de sănătate ce pot  surveni în timpul călătoriei, precum și de a evita cheltuielile suplimentare neprevăzute.

Chiar și departe de casă CA "Klassika Asigurări" SА Vă va acorda protecția necesară în orice situație. Deservirea clienților CA "Klassika Asigurări" SА în toată lumea se realizează de către operatori lideri în acordarea serviciilor medicale în lume.

Asigurare medicala de sanatate facultativa

Este important să ne asigurăm că putem, oricând dorim sau este necesar, să apelăm la un furnizor de servicii medicale de înaltă calitate.

CA „Klassika Asigurări” SA Vă propune încheierea unui contract de asigurare facultativă de sănătate pentru cele mai frecvente riscuri ce pot surveni în viaţa şi activitatea oricărei persoane.

Asigurare medicala contra accidente facultativa

Accident, evenimentul subit (întâmplător), generat de un factor mecanic sau chimic, provenit din afară şi fără voinţa Asiguratului, care are ca efect vătămarea corporală, detectabilă din punct de vedere medical, dizabilitatea (invaliditatea) sau decesul Asiguratului.

Asigurarea facultativă de accidente se adresează persoanelor fizice cît și persoanelor juridice. Scopul încheierii unei astfel de asigurări este atât de a oferi protecţie financiară propriilor angajaţi sau familiilor acestora pentru urmările nedorite ale accidentelor cât şi pentru motivarea şi fidelizarea acestora.

Calculator de asigurare medicala online

SlideBar
Asigurare auto online RCA, Carte Verde, CASCO, Medicala - Klassika Asigurari

TIPURI DE ASIGURARE AUTO IN MOLDOVA

NOUTĂȚI